top of page

Grondwerk

We beschikken over verschillende  machines om werken uit te voeren.

We zijn werkzaam in algemeen grondwerk, grondverzet, aanleg van verhardingen, taluds, nivelleerwerk, leveren en plaatsen van regenwaterputten,...

We zijn uitgerust met laser, GNNS en total station apparatuur om veldwerk uit te voeren en onze machines aan te sturen.

Sloop

We kunnen instaan voor de afbraak van zowel residentieel als industriele gebouwen. Deze worden steeds volgens de regels van de kunst ontmanteld en gesloopt. Het vrijgekomen puin wordt naar onze eigen breekwerf afgevoerd waar deze worden verwerkt tot granulaten die worden herbruikt in nieuwe aanleg van gebouwen en wegenis.

F1
bottom of page