Grondwerk

We beschikken over verschillende  machines om werken uit te voeren.

We zijn werkzaam in algemeen grondwerk, grondverzet, aanleg van verhardingen, taluds, nivelleerwerk, leveren en plaatsen van regenwaterputten,...

Onze graafmachines zijn uitgerust met moderne gps geleidingstechnieken.

Sloop

We kunnen instaan voor de afbraak van zowel residentieel als industriele gebouwen. Deze worden steeds volgens de regels van de kunst ontmanteld en gesloopt. Het vrijgekomen puin wordt naar onze eigen breekwerf afgevoerd waar deze worden verwerkt tot granulaten die worden herbruikt in nieuwe aanleg van gebouwen en wegenis.

CONTACTEER ONS

CMR bv

Bevrijdingslaan 6

8700 Tielt

T 051 40 37 81