top of page

Breekwerf tielt

Op onze breekwerf verwerken we met eigen machines puin afkomstig uit sloop tot herbruikbare granulaten. (menggranulaat, betongranulaat, en zeefzand)

De vrijgekomen fracties komende uit steen- en betonpuin worden doorlopend gekeurd door een erkend controleorgaan (copro).

Naast de verwerking van de recyclagestroom voortvloeiend uit de eigen activiteit, verzorgen we dit ook voor derden.

Als professioneel bent u steeds welkom op onze breekwerf om te laden en/of te lossen.

Op eenvoudige vraag sturen we u onze actuele prijslijst.

We verzorgen ook eventueel de levering met onze vrachtwagens / opleggers.

logos.gif

mobiel breek- en zeefwerk

Met onze mobiele breekinstallatie breken we ook op andere breekwerven op vaste locatie in de regio. 

Ook kan er ter plaatse op een sloopwerf gebroken worden, als het te verwerken volume dit toelaat, het puin op deze locatie wordt herbruikt en als alle wettelijke bepalingen VLAREM II worden toegepast.

Voorts is de breker uitgerust met een performante windshiftinstallatie en magneet dewelke resterend plastiek, hout, en metalen die bij de sloop in het puin zijn achtergebleven uit het gebroken granulaat afscheid.

Onze zeefmachine wordt gebruikt om grond van stenen te scheiden.

bottom of page